Φιλοσοφία

Μετά από 15χρονη σχεδόν παρουσία στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, περίοδο κατά την οποία χιλιάδες παιδιά και ενήλικες βίωσαν τις παιδαγωγικές μας αξίες, εμπιστεύτηκαν την ποιότητα των υπηρεσιών και συγχρωτίστηκαν με την επαγγελματική μας ευθύτητα, δημιουργήσαμε, το νέο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΕΡΑΣΜΟΣ.

H πρωτοβουλία μας υπακούει σε όλα τα κελεύσματα της εποχής (εκπαιδευτικά και επαγγελματικά) και σχεδιάστηκε με μεγάλη φροντίδα και προσοχή, με άξονες:

  • τη διατήρηση και βελτίωση του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και υπηρεσιών, τις οποίες διαχρονικά παρέχουμε, με την ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ, οι οποίες μας καταξιώνουν χρόνια
  • τη δυνατότητα προσφοράς καλύτερων οικονομικών προγραμμάτων στους μαθητές μας και τις οικογένειές τους.
  • την πεποίθηση ότι η γλωσσομάθεια δεν πρέπει να συνιστά πολυτέλεια για τον οικογενειακό προϋπολογισμό και ότι τα παιδιά μας δεν πρέπει για οικονομικούς λόγους να αποκλείονται από την εκμάθηση περισσοτέρων της μίας ξένων γλωσσών.
ΕΡΑΣΜΟΣ εκπαιδευτική

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 46

26610 44441

Μάντζαρου 21

26610 44443

Σπύρου Περούλη 2

26610 36533

Copyright © Ξένες Γλώσσες Έρασμος. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.